چه زمانی، بهترین زمان برای مسواک زدن دندان های من است؟

چه زمانی، بهترین زمان برای مسواک زدن دندان های من است؟ اگر مانند اکثر مردم هستید ، احتمالاً صبح ها و سپس عصرها مسواک می زنید .اما آیا می دانید این زمان ممکن است بهترین زمان برای مسواک زدن باشد؟ در حقیقت ، اگر دندان های خود را درست قبل از خوردن صبحانه مسواک بزنید …