مشخصات مسواک پریمیر بنسر – “مدیوم”

1.دارای درپوش

2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.

3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، از آسیب به مینای دندان و لثه جلوگیری می کند.

جنسیت

آقا, خانم