دهانشویه کودک بنسر با داشتن توئین، پروپیلن گلیکول و سدیم بنزوات از پوسیدگی دندان های شیری کودکان جلوگیری می نماید و اثرات دهانشویه خیلی کوتاه مدت بوده و رایحه خوب آن با داشتن دو اسانس توت فرنگی و پرتقال تا دو ساعت باقی می ماند.

بنسر بچه ها

شما عزیزان میتوانید از وب سایت بنسر بچه ها برای کودکان خود جهت آموزش و تشویق مسواک زدن (بازی و کارتون) استفاده کنید

www.bencer.ir/baby/