بهداشت دهان و دندان کودکان

خمیر دندان کودک بنسر

بهداشت دهان و دندان کودکان

بهداشت دهان و دندان کودکان 1862 1920 محصولات دهان و دندان بنسر

مراقبت از بهداشت دهان و دندان کودکان

مراقبت از دهان و دندان باید از کودکی شروع شود, زیرا تنها با انجام مراقبت های ویژه از دندان های شیری کودکان است که می توان انتظار رویش صحیح دندان ها را داشت. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که 79.6 درصد مادران دارای نگرش مثبت و هیچ کدام از مادران نگرش منفی نسبت به بهداشت دهان و دندان کودکانشان ندارند. یافته های این پژوهش ها نشان می دهد مادرانی که دارای کودک یک ساله بودند در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان بیشتر دارای نگرش خنثی بودند و نظر به این که شروع رویش دندان های شیری در سن 6 تا 12 ماهگی می باشد, ضرورت دارد برنامه های اطلاع رسانی و آموزشی جهت مادران دارای کودک در این سنین جهت ایجاد نگرش مثبت انجام گیرد. با توجه به متغیرهای سن، تحصیلات ، شغل مادران و وضعیت اقتصادی خانوار، مادران تمایلات مثبتی در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان خود دارند و می توان با اطلاع رسانی و آموزش درست در انتخاب نوع خمیر دندان مناسب کودکان و مسواک مناسب باعث بهبود شرایط کودکان در زمینه ی دهان و دندان شد. شرکت بنسر بعنوان اولین تولید کننده خمیردندان ذغالی در ایران ، به شکلی کاملا کارشناسی و استانداردهای جهانی تولیدات مناسبی در زمینه ی بهداشت دهان و دندان کودکان دارد و خمیر دندان های مخصوص کودکان که از نظر شکل ظاهری و طعم جذابیت های خاصی برای کودکان داشته و بیشتر آنها را به مسواک زدن و مراقبت از دندان ها مشتاق می کند.

محصولات ما را که با عشق برای کودکان میهن عزیزمان ایران تولید شده را می توانید از طریق فروشگاه مجازی ما و یا تمام فروشگاه های زنجیره ای و داروخانه ها تهیه فرمائید.

هدف ما کمک به مادران این سرزمین برای مراقبت و بهبود بهداشت دهان و دندان کودکان بوده تا با محصولاتی کودک محور و تخصصی باعث افزایش توجه و انگیزه کودکان برای مسواک زدن و مراقبت از دندان باشد.

مرجع:
مرجع مقاله