لیست برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر مرداد ماه 1400

مسواک ذغالی بنسر

لیست برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر مرداد ماه 1400

لیست برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر مرداد ماه 1400 275 139 محصولات دهان و دندان بنسر

لیست برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر مرداد ماه بنسر به شرح ذیل می باشد

  • آفای محمد امین اسماعیل زاده از شهرستان کرمان با کد 924863284Bقرعه کشی بنسر
  • خانم زهرا نوروزی از شهرستان قزوین با کد 930410593C
  • خانم فرشته نوروزی از شهرستان شهریار با کد 551114679A

ضمن تبریک به برندگان ،شما خریداران عزیز میتوانید به راحتی با ارسال کد قید شده در انتهای جعبه خمیر دندان ذغالی بنسر به شماره ۱۰۰۰۲۰۳۰۰۰ در قرعه کشی شرکت کنید.

توجه داشته باشید شرکت بهدیس تدبیر آتیه (بنسر) از بابت ارسال هدایا هیچ مبلغی دریافت نمی کند و ارسال هدایا رایگان است.