پروتز دندان

پروتز دندان

آشنایی با انواع پروتز دندان

آشنایی با انواع پروتز دندان 720 339 محصولات دهان و دندان بنسر

دستگاه های پروتز دندان جایگزین یا ترمیم کننده دندان های از دست رفته یا آسیب دیده هستند. آنها می توانند بسیار بیشتر از بهبود لبخند شما عمل کنند. دندان از دست رفته می تواند بر توانایی جویدن شما تأثیر بگذارد و خطر بیماری لثه را افزایش دهد.

ادامه مطلب