نخ دندان ذغالی بنسر

آیا خلال دندان برای لثه شما مضر است؟

آیا خلال دندان برای لثه شما مضر است؟ 150 150 Bencer

آیا خلال دندان برای لثه شما مضر است؟ خواه مقداری اسفناج باقیمانده از سالاد شما در هنگام ناهار باشد یا یک دانه زیره از هنگام صبحانه ، غذا به ناچار…

ادامه مطلب

آیا نخ دندان آسیب می رساند؟

آیا نخ دندان آسیب می رساند؟ 150 150 Bencer

اگر چه شما برای استفاده از روشهای مختلف برای تمیز کردن دندان ها از سالها پیش به کار خود ادامه می دهید، اما این روش ها منفی و مثبت هستند…

ادامه مطلب