شیرین بیان

شیرین بیان

خواص شیرین بیان در بهداشت دهان و دندان

خواص شیرین بیان در بهداشت دهان و دندان 224 147 Bencer

ماده اصلی شیرین بیان گلیسیریزین است. نه تنها مسئول شیرینی متمایزی است که طعم بی نظیر شیرین بیان را مشخص می کند ، بلکه همچنین ترکیبی است که به شیرین…

ادامه مطلب