عوارض درمان لیتیوم بر دندان

اختلال دو قطبی بیش از 60 سال است که با موفقیت با لیتیوم درمان می شود. با مدیریت و نظارت … “عوارض درمان لیتیوم بر دندان”