لیست برندگان قرعه کشی خمیردندان ذغالی خرداد ماه بنسر

زغال فعال

لیست برندگان قرعه کشی خمیردندان ذغالی خرداد ماه بنسر

لیست برندگان قرعه کشی خمیردندان ذغالی خرداد ماه بنسر 800 451 Bencer

لیست برندگان قرعه کشی خمیردندان ذغالی خرداد ماه بنسر به شرح ذیل می باشد

  • آفای فتحعلی از شهرستان تهرانقرعه کشی بنسر
  • خانم عباس زاده از شهرستان رفسنجان
  • خانم بارفروش از شهرستان کاشان

 

ضمن تبریک به برندگان ،شما خریداران عزیز میتوانید به راحتی با ارسال کد قید شده در انتهای جعبه خمیردندان ذغالی بنسر به شماره ۱۰۰۰۲۰۳۰۰۰ در قرعه کشی شرکت کنید.

توجه داشته باشید شرکت بهدیس تدبیر آتیه (بنسر) از بابت ارسال هدایا هیچ مبلغی دریافت نمی کند و ارسال هدایا رایگان است.