بیست و ششمین نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی ایران بیوتی و کلین 1398

بيست و ششمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته رویدادی سه روزه است … “بیست و ششمین نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی ایران بیوتی و کلین 1398”