ذرمان کرونا با دهانشویه بنسردانشمندان دانشگاه کاردیف دریافتند نشانه های امیدوارکننده ای مبنی بر اینکه که نشان می دهد دهان شویه ها می توانند به تخریب ویروس کرونا کمک کنند.

دکتر نیک کلایدون گفت که این مطالعه می تواند منجر به تبدیل دهان شویه به بخشی مهم از روال پیشگیری از کرونا شود

دکتر نیک کلایدون ، متخصص لثه درمانی، گفت: اگر این نتایج مثبت در آزمایش بالینی دانشگاه کاردیف منعکس شود ، دهان شویه  همراه با شستن دست ، فاصله فیزیکی و ماسک پوشیدن ، می توانند به عنوان یک ابزار مهم پیشگیری از کرونا در نظر گرفته شوند

گزارش دانشگاه بیان می کند که دهانشویه های حاوی حداقل0.07٪ cetypyridinium chloride نشانه های امیدوار کننده ای از توانایی ریشه کن کردن ویروس هنگام قرار گرفتن در معرض ویروس در آزمایشگاه را نشان می دهد.مردم باید به اقدامات پیشگیرانه صادره از سوی دولت انگلیس از جمله شستن مرتب دستها و حفظ فاصله اجتماعی ادامه دهند.

 *تمامی دهانشویه های شرکت بنسر با این ماده موثر تولید شده اند