بیست و ششمین نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی ایران بیوتی و کلین 1398

بیست و ششمین نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی ایران بیوتی و کلین 1398

بیست و ششمین نمایشگاه مواد شوینده پاک کننده بهداشتی ایران بیوتی و کلین 1398 150 150 محصولات دهان و دندان بنسر

بيست و ششمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته رویدادی سه روزه است که از تاریخ 1 تا 4 اردیبهشت 1398، در محل دایمی نماشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد. نام اختصاری این نمایشگاه، ایران بیوتی و کلین می باشد.

بيست و ششمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده ، پاك کننده ، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته زیر نظارت انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران و انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران برگزار خواهد شد.

تعداد 8 سالن برای برگزاری این دوره از نمایشگاه ایران بیوتی و کلین در نظر گرفته شده است. سالن های این نمایشگاه عبارتند از سالنهای شماره 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 27