دراواسط سال 95 نیازی را تحت عنوان تولید محصولی با کیفیت و استانداردهای جهانی احساس کردیم. بدین منظور مقدمات کار در اردیبهشت ماه 95 شروع شد و به لطف الهی توانستیم برندبنسر را در ایران رونمایی کنیم. وب سایت بنسر خدمات  و اطلاعات و ابزارهای موردنیاز برای معرفی محصولات در سطح کشور را در اختیار خریداران محترم  قرار می دهد و به کشف خریداران عمده می پردازد. با شروع فعالیت مان به سرعت توانستیم مورد توجه تولیدکنندگان و نهادهای دولتی و سازمان ها قرار بگیریم.


و اما امروز در آغاز سال 99 ما شاهد گسترش تیم خود به بیش از 20 نفر هستیم. تولیدکننده داخلی و خارجی و خریدار را مدیریت کنیم و همچنین با نمایش محصولات ثبت شده در 1300+ وبسایت موفق به دریافت بیش از یک میلیون کلیک شدیم.