دهانشویه ذغالی از جمله دهانشویه های ترکیبی می باشد که علاوه بر مقابله با پوسیدگی دندانها باعث از بین رفتن باکتری‌های مولد جرم و بوی ناخوشایند دهان و بهبود عفونت‌های دهان و دندان می شود. دهانشویه ذغالی بنسر دارای ترکیبات فعالی است که به کنترل و کاهش علائم خاص مانند نفس بدبو، التهاب لثه ها، پلاک دندان و پوسیدگی دندان کمک می کنند. و حضور ترکیب  AFP  در این دهانشویه موجب بهبود و بازسازی نواحی متخلخل در سطح دندان ها می شود.

از دیگر فواید دهانشویه ذغالی  میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

حذف جرم و پلاک ها از سطح دندان

حذف لکه های سطحی دندان ناشی از مصرف مواد غذایی و دخانیات

سفیدکننده دندان­ها بدون فرسایش سطح دندان و آسیب به مینا و تاج دندان

پاکسازی باقیمانده ذرات مواد غذایی از دهان

جلوگیری از پوسیدگی دندان ها

از بین بردن باکتریهای موجود در دهان

جلوگیری از عفونت و التهاب لثه