اعلام نتایج قرعه کشی ماهانه خمیر دندان ذغالی بنسر

قرعه کشی بنسر

ضمن تشکر از حسن انتخاب و خرید شما مشتری گرامی ، لیست کد برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر  به شرح ذیل اعلام میگردد:

برنده شدگان قرعه کشی مرداد ماه 1402

 • کد قرعه کشی 01128358711
 • کد قرعه کشی 23237880219
 • کد قرعه کشی 01151442901

برنده شدگان قرعه کشی تیر ماه 1402

 • کد قرعه کشی 931184351C
 • کد قرعه کشی 23201891492
 • کد قرعه کشی 23296705975

برنده شدگان قرعه کشی خرداد ماه 1402

 • کد قرعه کشی 23234924696
 • کد قرعه کشی 01135645011
 • کد قرعه کشی 932850319A

برنده شدگان قرعه کشی اردیبهشت ماه 1402

 • کد قرعه کشی 23743168532
 • کد قرعه کشی 23039760844
 • کد قرعه کشی 01196957276

برنده شدگان قرعه کشی فروردین ماه 1402

 • کد قرعه کشی 01104125439
 • کد قرعه کشی 931459828C
 • کد قرعه کشی 01133181712

برنده شدگان قرعه کشی اسفند ماه 1401

 • کد قرعه کشی 21941803216
 • کد قرعه کشی 928119352A
 • کد قرعه کشی 931952811A

برنده شدگان قرعه کشی بهمن ماه 1401

 • کد قرعه کشی 22143251758
 • کد قرعه کشی 01123240891
 • کد قرعه کشی 22196732543

برنده شدگان قرعه کشی دی ماه 1401

 • کد قرعه کشی 01145798231
 • کد قرعه کشی 01199658749
 • کد قرعه کشی 01141975682

برنده شدگان قرعه کشی آذر ماه 1401

 • کد قرعه کشی 01125488403
 • کد قرعه کشی 01105822408
 • کد قرعه کشی 23615978132

برنده شدگان قرعه کشی آبان ماه 1401

 • کد قرعه کشی 23218981588
 • کد قرعه کشی 01158577420   
 • کد قرعه کشی 23305734788

برنده شدگان قرعه کشی مهرماه 1401 

 • کد قرعه کشی 931289451B
 • کد قرعه کشی 01177927116
 • کد قرعه کشی 23944506793

لازم به ذکر است شرکت بهدیس تدبیر آتیه (بنسر) از بابت ارسال هدایا هیچ مبلغی دریافت نمی کند و ارسال هدایا رایگان است.