اعلام نتایج قرعه کشی ماهانه خمیر دندان ذغالی بنسر

قرعه کشی بنسر

ضمن تشکر از حسن انتخاب و خرید شما مشتری گرامی ، لیست کد برندگان قرعه کشی خمیر دندان ذغالی بنسر  به شرح ذیل اعلام میگردد:

برنده شدگان قرعه کشی بهمن ماه 1401

 • کد قرعه کشی 22143251758
 • کد قرعه کشی 01123240891
 • کد قرعه کشی 22196732543

برنده شدگان قرعه کشی دی ماه 1401

 • کد قرعه کشی 01145798231
 • کد قرعه کشی 01199658749
 • کد قرعه کشی 01141975682

برنده شدگان قرعه کشی آذر ماه 1401

 • کد قرعه کشی 01125488403
 • کد قرعه کشی 01105822408
 • کد قرعه کشی 23615978132

برنده شدگان قرعه کشی آبان ماه 1401

 • کد قرعه کشی 23218981588
 • کد قرعه کشی 01158577420   
 • کد قرعه کشی 23305734788

برنده شدگان قرعه کشی مهرماه 1401 

 • کد قرعه کشی 931289451B
 • کد قرعه کشی 01177927116
 • کد قرعه کشی 23944506793

لازم به ذکر است شرکت بهدیس تدبیر آتیه (بنسر) از بابت ارسال هدایا هیچ مبلغی دریافت نمی کند و ارسال هدایا رایگان است.