خمیر دندان ذغالی بنسر

بنسر اولین خمیردندان ذغالی کربن اکتیو با خاصیت بالای پاک کنندگی و سفید کنندگی، با استفاده از مواد اولیه گیاهی و باکیفیت تولید کرده است.