دهانشویه ذغالی بنسردهانشویه ذغالی بنسر دارای ترکیبات فعالی است که به کنترل و کاهش علائم خاص مانند نفس بدبو، التهاب لثه ها، پلاک دندان و پوسیدگی دندان کمک می کنند. و حضور ترکیب  AFP  در این دهانشویه موجب بهبود و بازسازی نواحی متخلخل در سطح دندان ها می شود.
از دیگر فواید دهانشویه ذغالی  میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

  1. حذف جرم و پلاک ها از سطح دندان
  2. حذف لکه های سطحی دندان ناشی از مصرف مواد غذایی و دخانیات
  3. سفیدکننده دندان­ ها بدون فرسایش سطح دندان و آسیب به مینا و تاج دندان
  4. پاکسازی باقیمانده ذرات مواد غذایی از دهان
  5. جلوگیری از پوسیدگی دندان ها
  6. از بین بردن باکتری های موجود دردهان
  7. جلوگیری از عفونت و التهاب لثه