خمیر دندان کامل بنسر از دسته محصولات ترکیبی با هدف حفاظت هرچه بیشتر از دندان تولید شده است ک به جهت دارا بودن ترکیبات فلوراید منجر به  کاهش پوسیدگی دندان می شود.

این خمیر دندان باعث استحکام دندان ها شده و در عین حال در توقف فرآیند پوسیدگی دندان، تاثیر بسزائی دارد.

خصوصیات خمیر دندان کامل  :خمیردندان کامل بنسر

  1. کاهش جرم دندان
  2. مناسب دندان های حساس
  3.  کاهش پلاک دندان
  4. درخشان کننده
  5. مقابله با پوسیدگی دندان
  6. افزایش مقاومت مینای دندان
  7. کاهش بار میکروبی دهان
  8. خوشبو کننده دهان
  9. محافظت از دندان