خمیردندان کامل بنسر از دسته محصولات ترکیبی با هدف حفاظت هرچه بیشتر از دندان تولید شده است ک به جهت دارا بودن ترکیبات فلوراید منجر به  کاهش پوسیدگی دندان می شود.

این خمیردندان باعث استحکام دندان ها شده و در عین حال در توقف یا کند شدن فرآیند پوسیدگی دندان، تاثیر بسزائی دارد.

خصوصیات خمیردندان کامل  :خمیردندان کامل بنسر

1.کاهش جرم

2.مناسب دندان های حساس

3. کاهش پلاک دندان ( جلوگیری از ایجاد رسوب و چسبیدن آن بر روی دندان)

4.درخشان کننده

5.مقابله با پوسیدگی دندان

6.افزایش مقاومت مینای دندان

7.کاهش بار میکروبی دهان

8.خوشبو کننده دهان

9.محافظت از دندان