مسواک

مسواک

-10%

مسواک EXTRA Medium

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"مدیوم"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد ش..

-10%

مسواک EXTRA Hard

10,350تومان 11,500تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"هارد"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد شد..

-10%

مسواک EXTRA Soft

10,350تومان 11,500تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"هارد"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد شد..

-10%

مسواک Premier Hard

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر "هارد"در 4 رنگ 1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، از..

-10%

مسواک Premier Soft

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر "سافت"در 4 رنگ 1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، از..

-10%

مسواک های Premier Medium

9,450تومان 10,500تومان

مشخصات مسواک پریمیر  بنسر - "مدیوم"1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، ..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)