مسواک

مسواک

-10%

مسواک EXTRA Medium - کد 706

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"مدیوم"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد ش..

-10%

مسواک EXTRA Hard - کد 705

10,350تومان 11,500تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"هارد"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد شد..

-10%

مسواک EXTRA Soft - کد 704

10,350تومان 11,500تومان

مشخصات مسواک بنسر Extra -"هارد"در 4 رنگ1.دارای زبان شور2.دارای درپوش3.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.4.انتهای گرد شد..

-10%

مسواک Premier Hard - کد 709

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر "هارد"در 4 رنگ 1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، از..

-10%

مسواک Premier Soft - کد 708

9,900تومان 11,000تومان

مشخصات مسواک بنسر "سافت"در 4 رنگ 1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، از..

-10%

مسواک های Premier Medium - کد 707

9,450تومان 10,500تومان

مشخصات مسواک پریمیر  بنسر - "مدیوم"1.دارای درپوش2.دسته ارگونومیک و قوس دار برای حفاظت دندان از فشار زیاد، در هنگام مسواک زدن و کنترل بهتر مسواک در دست طراحی شده است.3.انتهای گرد شده الیاف مسواک، ..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)