ستون کناری سمت چپ

ابزار دندان در دوران باستان

ابزار دندان در دوران باستان

برخي معتقدند رفتن به پیش دندانپزشك فقط يك فرآيند لذتبخش نيست و بعضي آن را ترسناک مي دانند، اما تصور كنيد كه چگونه از كلينيك هاي دندانپزشكان قديمي و وحشتي كه به دليل داشتن وسايل و تجهيزات دندانپزشكي به عنوان بخشی از فیلم های ترسناک شكل گرفته اند.

در اینجا مجموعه ای از تصاویر ابزارهای عجیب و غریب که قبلا در کلینیک های دندانپزشکی استفاده شده است.

ابزار وحشتناک دندان در دوران باستان

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار دندان


نظر دادن

درباره ما